Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 113/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 113/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 113/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Eurojust-it”.

Nr. Dekretit 11053
Tiranë, më 14.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META