Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 112/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 112/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 112/2017 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen ndërkombëtare për vajin e ullirit dhe ullinjtë e tavolinës, 2015”.
Nr. Dekretit 10703
Tiranë, më 26.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META