Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 112/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 112/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 112/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 11052 Tiranë, më 14.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>