Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 11/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 11/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 11/2019 “Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 11141 Tiranë, më 11.03.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>