Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 109/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 109/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018”.

Nr. Dekretit 10691
Tiranë, më 18.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META