Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 109/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 109/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 109/2021 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës për Bashkëprodhimin Kinematografik (e rishikuar), Roterdam, 30.1.2017”.

Nr. Dekretit 13319
Tiranë, më 10.11.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META