Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 109/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 109/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 109/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 4/2020, “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare””.

Nr. Dekretit 11583
Tiranë, më 05.08.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META