Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 108/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 108/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 108/2021 “Për ratifikimin e konventës ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së shtetit të Izraelit për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat”.

Nr. Dekretit 13320
Tiranë, më 10.11.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META