Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 108/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 108/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 108/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit””.

Nr. Dekretit 11582
Tiranë, më 05.08.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META