Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 108/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 108/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 108/2018 “Për një shtesë në ligjin nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 11050 Tiranë, më 14.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>