Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 10/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 10/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 10/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Malit të Zi, Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për ngritjen e Taks-Forcës Mjeksore të Ballkanit”.

Nr. Dekretit 10740
Tiranë, më 12.03.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META