Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 102/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 102/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 102/2018 “Për disa shtesa në ligjin nr.55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë””.

Nr. Dekretit 11006
Tiranë, më 18.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META