Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 100/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 100/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 100/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit pёr Zhvillim pёr financimin e projektit “Rehabilitimi i rrugёs sё Lumit tё Vlorёs””.

Nr. Dekretit 10648
Tiranë, më 15.11.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META