Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 100/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 100/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

 Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 100/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) e Departamentit Federal Zviceran për Punët e Jashtme, e cila vepron përmes Ambasadës Zvicerane në Shqipëri për projektin “Lëviz Albania”, faza e dytë korrik 2019 – qershor 2023”.

Nr. Dekretit 13171
Tiranë, më 26.07.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
ILIR META