Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 100/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 100/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 100/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11004
Tiranë, më 18.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META