Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 10/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 10/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 10/2021 “Për azilin në Republikën e Shqipërisë”.

Nr. Dekretit 11972
Tiranë, më 19.02.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META