Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 10/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 10/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 10/2020 “Për ratifikimin e protokollit të gjashtë shtesë të Marrëveshjes për Forcën Shumëkombëshe të Paqes në Europën Juglindore”.

Nr. Dekretit 11438
Tiranë, më 14.02.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META