Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 77/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 77/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 77/2019 “Për ratifikimin e Konventës Ndërkombëtare për Luftën Kundër Falsifikimit të Monedhës”.

Nr. Dekretit 11368
Tiranë, më 25.11.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META