Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 17/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 17/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 17/2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7864, datë 29.9.1994 “Për Kryqin e Kuq Shqiptar”.

Nr. Dekretit 11980

Tiranë, më 25.02.2021

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META