Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Arben Gjata, rektor i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe … Continue reading Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Arben Gjata, rektor i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë