Presidenti Meta dekoron me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” tre anëtarë të familjes Plaka të përndjekur politikë nga regjimi komunist

Presidenti Meta dekoron me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” tre anëtarë të familjes Plaka të përndjekur politikë nga regjimi komunist
Presidenti Meta dekoron me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” tre anëtarë të familjes Plaka të përndjekur politikë nga regjimi komunist
Presidenti Meta dekoron me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” tre anëtarë të familjes Plaka të përndjekur politikë nga regjimi komunist
Presidenti Meta dekoron me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” tre anëtarë të familjes Plaka të përndjekur politikë nga regjimi komunist