Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit

Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit
Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit
Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit
Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit
Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit
Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit
Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit
Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit
Presidenti Meta dekoron personalitete të shquara të trevës së Durrësit