Presidenti Meta dekoron historianin, përkthyesin dhe publicistin e shquar Nikolla Sudar me Titullin “Mjeshtër i Madh”

Presidenti Meta dekoron historianin, përkthyesin dhe publicistin e shquar Nikolla Sudar me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta dekoron historianin, përkthyesin dhe publicistin e shquar Nikolla Sudar me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta dekoron historianin, përkthyesin dhe publicistin e shquar Nikolla Sudar me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta dekoron historianin, përkthyesin dhe publicistin e shquar Nikolla Sudar me Titullin “Mjeshtër i Madh”