Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 97/2022

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 97/2022

 

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

  

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J :

 

Shpalljen e ligjit nr. 97/2022, Për ratifikimin e marrëveshjes sektoriale, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Europian, që përcakton dispozitat e menaxhimit dhe zbatimit të asistencës financiare të Bashkimit Europian për Republikën e Shqipërisë, në kuadër të Programit për Zhvillimin Rural të Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit,(IPARD III)”.

 

Dekret nr. 2

Tiranë, më 6.1.2023

 

                                                                                                                         BAJRAM BEGAJ