Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 91/2022

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 91/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J :

Shpalljen e ligjit  nr. 91/2022, “Për aderimin në iniciativën e përbashkët për Rregulloren e Brendshme për Shërbimet të Organizatës Botërore të Tregtisë”.

 

Dekret nr. 3

Tiranë, më 9.1.2023

 

 BAJRAM BEGAJ