Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 90/2023

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

            Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 90/2023, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike””.

 

Dekret nr. 340

Tiranë, më 24.11.2023                                  

BAJRAM BEGAJ