Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 90/2022

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI  

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J : 

Shpalljen e ligjit nr. 90/2022, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 17, datë 1.12.2022, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 115/2021, “Për buxhetin e  vitit 2022”, të ndryshuar.

  

Dekret nr. 9

Tiranë, më 13.1.2023

BAJRAM BEGAJ