Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 9/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J : 

Shpalljen e ligjit nr. 9/2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë””, të ndryshuar.

Dekret nr. 27

Tiranë, më 15.2.2023

BAJRAM BEGAJ