Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

 PRESIDENTI

  D E K R E T 

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 88/2023, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese, me shkëmbim notash, të Marrëveshjes së Partneritetit, Tregtisë dhe Bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, ratifikuar me ligjin nr. 31/2021”.

  

Dekret nr. 335

Tiranë, më 23.11.2023

                                     

BAJRAM BEGAJ

Comments are closed.