Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 84/2022

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 84/2022

 

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI  

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J : 

Shpalljen e ligjit nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”.

 

Dekret nr. 13885

Tiranë, më 19.12.2022 

                                                                                                                  BAJRAM BEGAJ