Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Decrees

President Begaj decrees the promulgation of law no. 71/2022

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J :  

Shpalljen e ligjit nr.71/2022, “Për aderimin e  Republikës së Shqipërisë, në protokollin e dytë shtesë të Konventës për Krimin Kibernetik mbi bashkëpunimin e zgjeruar  dhe zbulimin e provave elektronike”.

Dekret nr. 13865

Tiranë, më 25.10.2022

 

BAJRAM BEGAJ