Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 69/2022

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J : 

Shpalljen e ligjit nr.69/2022, “Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Japonisë, mbi bashkëpunimin ekonomik japonez për projektin, për përmirësimin e pajisjeve për konservimin, restaurimin dhe mjedisin ekspozues, në Muzeun Historik Kombëtar të Shqipërisë”. 

Dekret nr. 13861

Tiranë, më 17.10.2022

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ