Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 6/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J :

Shpalljen e ligjit nr. 6/2023, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit  të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së  Polonisë për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes”.  

Dekret nr. 25

Tiranë, më 15.2.2023

BAJRAM BEGAJ