Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 59/2022

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 59/2022 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për mbrojtjen shoqërore”.

 

Nr. Dekretit: 13843
Tiranë, më 05.08.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ