Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 58/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 58/2024, “Për ratifikimin e traktatit të miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Ukrainës”.

 

 

Dekret nr. 233

Tiranë, më 25.6.2024

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ