Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 54/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 54/2024, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”.

 

 

Dekret nr. 227

Tiranë, më 14.6.2024

 

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ