Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 42/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 42/2024, “Për ratifikimin e Konventës për Marrëveshjet për Zgjedhjen e Gjykatës”.

 

 

Dekret nr. 179

Tiranë, më  20.5.2024

                                                                               

 PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ