Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 40/2024

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 40/2024, “Për ofruesin e shërbimeve të lundrimit ajror “Albcontrol””.

 

 

Dekret nr. 196

Tiranë, më  28.5.2024

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ