Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 38/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 38/2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 82/2021, “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar””.

 

 

Dekret nr. 168

Tiranë, më  8.5.2024

 

BAJRAM BEGAJ