Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 3/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J :

Shpalljen e ligjit nr. 3/2023, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare të Hong-Kongut, për riciklimin e sigurt dhe mjedisor të anijeve, 2009”. 

 

Dekret nr. 22

Tiranë, më 15.2.2023

BAJRAM BEGAJ