Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 26/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 26/2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 33/2021, “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë””.

 

 

Dekret nr. 140

Tiranë, më 11.4.2024

 

BAJRAM BEGAJ