Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 22/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 22/2024, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 21.2.2024, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 97/2023, “Për buxhetin e vitit 2024””.

 

 

Dekret nr. 141

Tiranë, më 12.4.2024

 

 

BAJRAM BEGAJ