Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 103/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 103/2023, “Për  ratifikimin e marrëveshjes së nivelit të lartë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për hartat treguese të rrjetit transevropian të transportit në Shqipëri”.

Dekret nr. 2 

Tiranë, më 9.1.2024

BAJRAM BEGAJ