Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment of the Minister of State for Local Government

 

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR EMËRIM MINISTRI 

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1 

 Zoti Arbjan Mazniku emërohet Ministër i Shtetit për Pushtetin Vendor.

Neni 2 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. 

 

Dekret nr. 200

Tiranë, më 9.9.2023

 

BAJRAM BEGAJ