Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment of the Minister of Economy, Culture and Innovation

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR EMËRIM MINISTRI 

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

 

Neni 1

 Zoti Blendi Gonxhja emërohet Ministër i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.

Neni 2 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. 

 

Dekret nr. 12

Tiranë, më 12.1.2024

 

BAJRAM BEGAJ