Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment of the Minister of Agriculture and Rural Development

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR EMËRIM MINISTRI 

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

 

Neni 1 

 Zonja Anila Denaj emërohet Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Neni 2 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

  

Dekret nr. 204

Tiranë, më 9.9.2023

 

BAJRAM BEGAJ