Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment of the election date for the Mayor of Kukës Municipality

Stema per dekretet e sakte e1695990338155   

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR

CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË BASHKISË KUKËS

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “gj”, nenit 93, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 10, pika 3, të ligjit nr. 10 019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,

   D E K R E T O J:

Neni 1

Caktimin e datës 24 Shtator 2023, për zhvillimin e zgjedhjeve për Kryetar të  Bashkisë  Kukës.

 Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 186

Tiranë, më 11.8.2023

                                                            

 

                                                                                                                           BAJRAM BEGAJ