Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment of the election date for the Mayor of Himara Municipality, Vlora District

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË BASHKISË HIMARË, QARKU VLORË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “gj” dhe nenit 93, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë,

   D E K R E T O J:

    Neni 1

Caktimin e datës 4 Gusht 2024, për zhvillimin e zgjedhjeve për Kryetar të  Bashkisë  Himarë, Qarku Vlorë.

   Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 244

Tiranë, më  5.7.2024

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ