Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Nor scaled

Photo Gallery, Gallery, Photo Gallery

President Begaj receives the Ambassador of Norway, H.E.Mr. Jens Erik Grøndahl