Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the dismissal of the Minister of Interior

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR SHKARKIM MINISTRI 

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1 

Zoti Bledar Çuçi, Ministër i Brendshëm shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. 

 

Dekret nr. 113

Tiranë, më 10.7.2023 

BAJRAM BEGAJ